T018温鈊怡粽欲写真套图64P温心怡尤果网

T018温鈊怡粽欲写真套图64P温心怡尤果网

汤火烫伤者,以新汲水调药敷之。俗医治伤寒,误人多者,无过于此。

伤寒,大发汗,汗出不解,反无汗,脉尚浮者,苍术白虎汤再解之。夫病燥热而黄者,当退热、润燥而已。

心烦呕,名伏暑,用朱砂五苓散。或欲急下者,本方加大承气汤一服,生姜煎,如前法,以利为度。

【注】阳经之热,下注膀胱,伤其营分,热少血多,瘀成血蓄。若夫正气既衰,邪热燥甚而烦渴者,若非水液寒药滋养,救其残阴,退其邪热,则阳热暴甚而为害速矣。

手少阳三焦病,则耳聋,浑浑。或其人阳气素虚,或服冷药过多,遏郁毒热伏藏在里,内攻神昏,外毒漫肿,肉色不变,不疼木硬,则命必危也。

故经曰∶卫气相离,或病得休,卫气集则复病也。凡金井骨,在胁之下,有伤损不可夹缚。

Leave a Reply