Vol.632女神王雨纯厦门旅拍私房深蓝色通透连体衣秀火辣身材诱惑写真[38P]_王雨纯_尤蜜荟

Vol.632女神王雨纯厦门旅拍私房深蓝色通透连体衣秀火辣身材诱惑写真[38P]_王雨纯_尤蜜荟

故症有轻重,病有缓急,要问其头痛不痛,如痛,则是伤寒难治之症也。员针取法于絮针,主治邪气侵肉分,筒身卵锋不伤正,利导分肉邪自平。

 温毒发斑者,冬时触冒疹毒,至春始发。宜疏风解热为先,不可骤用寒凉,必兼辛散为要,加味翘荷汤主之。

】茜草根末,此药专消坚块,将茜草根末,配入连砂散内,吹之立软。 此用补益法之原理也。

朱氏类证活人书云∶夏至以前,发热恶寒,头疼身痛,其脉浮紧者,此名温病也。病由湿热相薄,则发湿温。

治痰火郁结,咽喉不利。沈尧峰曰∶温热二症,火气兼燥。

若绕脐而痛,乃燥粪结于肠中,欲出不出之候。温病之脉,行在诸经,不知何经之动也,各随其经所在而取之。

Leave a Reply