U300赵智妍写真套图64P赵智妍尤果网

U300赵智妍写真套图64P赵智妍尤果网

重阳狂,谓热入于阳则狂乱也。凡手脚骨伤甚者,凡伤损重者,大概要拔伸捺正,或取开捺正,然后敷贴、填涂、夹缚。

 胸胁少腹或满硬、或作痛,则为瘀血,宜合桃仁承气汤攻之。头疼久不愈,必致丧明,宜先涌痰,次用白虎加减。

若夫正气既衰,邪热燥甚而烦渴者,若非水液寒药滋养,救其残阴,退其邪热,则阳热暴甚而为害速矣。 根据大青龙汤减桂枝、杏仁,名越婢汤,治风水病之肌热者。

或不因汗后,是虚之甚也,宜炙甘草汤。里寒者,宜真武汤。

盖神有余,则能机变而乱言。酸苦涌泄为阴,谓苦参、大青、葶苈、苦酒、艾之类,能复阴气也。

燥则紧敛、坚结、滞不通,故风热燥甚于下焦,则燥粪结硬,腹又紧敛者,其燥粪不能相离,并膀胱燥郁不能渗泄,故不通也。若内伤气虚劳复者,宜补中益气汤主之。

Leave a Reply