Vol270新人模特郭忆然床上高叉连体衣全脱露火辣身材诱惑写真42P郭忆然模范学院

Vol270新人模特郭忆然床上高叉连体衣全脱露火辣身材诱惑写真42P郭忆然模范学院

后用火炙盐为末,绵子带盐去润之即愈。 或战而无汗,而自愈者,津液已衰,以经发汗、吐。

一、肚肠内痈,宜服十宣散,与此方相间用之,并加忍冬藤。胃实便硬,俱加芒硝、大黄也。

又以喉中五六次,痰涎即出。 太溪者,肾水之脉也,动于左足内踝下后、跟骨下陷中,足少阴肾水之胃,故曰大浮也。

是以可急下之者,宜大承气也,故虽大柴亦可通用,而复无急下之证也。 如病极冷,则此方微加赤芍药、独活,亦能活血而消散之,功亦稍迟,一、如病热势大盛,切不可用酒调,但可用葱泡汤,调此药热敷上,葱亦能散气故也。

竹叶石膏汤,即白虎汤除知母,加人参、竹叶、半夏、麦门冬也。呕,去附子倍加生姜。

身热、恶寒、无汗,脉浮紧而数。夫常贵后贱,名曰脱营;常富后贫,名曰失精。

Leave a Reply