No2411嫩模夏玥私房古韵旗袍配性感黑丝裤袜秀完美身材诱惑写真61P夏玥秀人网

No2411嫩模夏玥私房古韵旗袍配性感黑丝裤袜秀完美身材诱惑写真61P夏玥秀人网

前条以脉微汗出示禁,此条以无少阴证发明,盖详审慎重之至也。当必曰□而痛,不曰□而满矣。

脾,愁忧而不解则伤意,意伤则乱,四肢不举,毛悴色夭,死于春。其小便浑赤,是热已在里,即有头痛发热之表,亦属里热,与承气汤下之可也;若小便清白,是热尚在表也,即有不大便之里,仍属表邪,宜以桂枝汤解之。

若更小便少,则水停下焦方有执曰:饮水多而心下悸者,心为火藏,水多则受制也。 夏至一阴生,而角便解,角得纯阳之气,故补人身之阳。

膀胱胀者,少腹满而气癃。芍药得桂枝则发表,得附子则补表,甘草和中从阴分,敛戢其阳,阳回而虚者不虚矣。

四明陈氏曰∶仲景云∶木行乘金,曰横。盖阳明主水谷,风能食,阳能化谷也;寒不能食,阴不杀谷也。

此应以汗解之,而反以冷水选之灌之,则身热虽被劫而暂却,然终不得去,故热烦益甚也。受气有里实里燥,所以下法有应大应小。

Leave a Reply