No312黑丝高跟美腿丝足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No312黑丝高跟美腿丝足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

所议人参竹沥苏合香丸极是,愚意更益以镇固之法,以副或免之望。桂枝气味甘辛热,散风救表,伐肝和脾,入营融血,为发汗之资,祛寒之援,使脾营之血不涩,溶溢于肺卫而为津液,则肺卫之津液,得气化布渗于皮毛而为汗。

经者常也,期者信也,女子二七而天癸至,经脉始通,经血一月下行一次,以象月之盈而缺,缺而复盈,循环不已。问曰:《内经》言"冬伤于寒,春必病温",可另有说乎?

龙者,即坎中之一阳也,龙奔于上,而下部即寒,下部无阳,即不能统纳前后二阴,故有一咳而大便欲出,小便不禁者,是皆飞龙不潜致之也。 今浮大而空,则知阴气太盛,一线之阳光,附阴气而上腾,有欲竭之势也。

以白为湿,湿甚宜泻;以赤为热,热甚宜闭。色白如脓,日十余次,下时里急后重,脾阳肾水潜伤,舌苔色常黧黑,中寒格阳于上,腹中隐痛,澼久剥及肠胃脂膏,食减神疲,夜多妄梦,肾不交心,而中虚气馁,因循怠治,希冀自瘥,反覆相仍,病情转剧,将近一载。

余亦始怪之而终信之,信者何?全碌碌庸愚,何敢即谓知医,敢以管见臆说,为将来告。

六脉俱数,浮取不足,沉取有余,十日以来,神昏如醉,间或独语,苔淡黄不润,板齿无津,目赤唇焦,不饥不渴,与汤饮亦受,心下至少腹,按之无痛满,大便如常,溲色红浑,伏邪盘踞太阳,热入膀胱,壬病逆传于丙,丙丁兄妹,由是传心,心火云金,清肃不行,犯经旨死阴之禁,虑难有济。盖湿从土化,土无成位,湿无专证,而有六化之别焉。

Leave a Reply