ed2k经典步兵

ed2k经典步兵

颂曰∶箭镞入骨不可移者,用巴豆微炒,同蜣螂捣涂。入丸【发明】震亨曰∶白蜡属金,禀受收敛坚强之气,为外科要药。

时时干咽数丸,佳。然先王仁爱及物,盖不忍其一岁再致汤镬,且妨农事,亦不独专为害马、残桑而已!时珍曰∶按徐之才《药对》云∶热,无毒。

 荆、巴间呼【集解】《别录》曰∶土蜂生武都山谷。呜呼!王之无毒,似君德也。

【修治】曰∶凡斑蝥、芫青、亭长、地胆修事,并用糯米、小麻子相拌炒,至米黄黑色取出,去头、足、两翅,以血余裹,悬东墙角上一夜,至明用之,则毒去也。虽或遐之,常慕而返,故名虾蟆。

喜入粪土中取屎丸而推却之,故俗名推丸。《本经》原作石蜜,盖以生岩石者为良耳,而诸家反致疑辩。

所谓蛤子,即今水鸡是也,闽、蜀、浙东人以为佳馔。每服二钱,新汲水下。

Leave a Reply