Vol211女神周于希Sandy私房湛蓝色空乘制服配肉丝裤袜诱惑写真61P周于希花漾

Vol211女神周于希Sandy私房湛蓝色空乘制服配肉丝裤袜诱惑写真61P周于希花漾

试问内伤失血肺痿,有服甘草干姜汤而愈者否? 法宜扶下焦之阴,如四苓滑石阿胶汤,益元散之类。

予尝治阳虚阴盛之人,投以辛甘化阳二三剂,即有现口苦、口酸、口淡、口辛、口甘等味,又服二三剂,而此等病形即无。其人口臭气粗,壮热饮冷,脉大而实,或周身疼痛,二便不利者,此为外感,阳证发斑是也。

[眉批]知非氏曰:细玩易象,震孟,二阴上,一阳下,孔子取为足能走。所以饮食健旺之人,肌肉丰隆,精神倍加,由其盗得天地生物之真气独厚也。

过于忧思者,损脾阳,脾中之阴自盛,即为客邪,上乘而生黄翳障雾。法宜随其机而导之,如升麻葛根汤,举斑、化斑、消斑等汽,皆可酌用。

 按遗精一证,诸书分别有梦而遗,无梦而遗,用心过度而遗,见色而遗,闻女声而遗,无故自遗,种种分别,总无一定不易之法。 [1]譬原本作"譬",据文义改。

[眉批]客邪由外入内,以升散清解,不使入内为要。此等疮最易治,皆由邪火伏于其中,火旺则血伤。

Leave a Reply