Vol244孙梦瑶私房红色蕾丝睡衣私房照26P孙梦瑶尤蜜荟

Vol244孙梦瑶私房红色蕾丝睡衣私房照26P孙梦瑶尤蜜荟

其生于两足者,多有红丝至脐。若作呕泄泻,尤宜用之。

导赤散治小肠实热,生疮作渴发热,小便秘赤,或小便不利者。用五味异功散加姜、桂二剂,诸症渐愈,乃去二味服之,外用葱熨之法,患处微肿色赤,此阴气散而阳气至,遂朝用补中益气汤,夕用异功散而消。

或用大黄之类,令脓从大便出,致大泻腹痛。 如急备用不及,浸内乌头以火略炮,用之亦效。

若遍身浮肿或呕吐者,用小柴胡汤加白术、陈皮、茯苓。或乳母食浓味醇酒者,用加味清胃散。

手足并冷,阳气虚寒也,用四君子汤加干姜、升麻。一小儿痘将靥,身痒,脉浮数,按之无力,此真气不能荣于腠理,用补中益气汤渐愈,因功课劳心自汗,用六味汤而愈。

一小子因跌,小腹皮破,服破血之剂,阴囊胀肿,作痛发热,按其腹却不痛,余谓当用补血之药,不信,遂致不起。因犯色欲,患处色黯,昏愦吃逆,手足并冷,用独参汤四剂而苏,用大补汤加干姜六剂,阳气渐复,乃去姜,又二十余剂而痊。

Leave a Reply