YST-149 - 椎叶美久流2018年番号 今日も義父に玩具

YST-149 - 椎叶美久流2018年番号 今日も義父に玩具

又方取原蚕屎一枚,井花水服之,日三。肿红腿足草鞋风,须把昆仑二穴攻,申脉太溪如再刺,神医妙诀起疲癃。

委中专治腰间痛,脚膝肿时寻至阴。疟疾《素问》分各经,危氏刺指舌红紫。

 鱼胆二七枚以和灶底土涂之,瘥。从今旦至明旦,亦有止一宿。

 更去大都徐泻动,风池宜刺三分深。药有易碎难碎,多末少末,称两则不复均平,今皆细切之较略,令如咀者,乃得无末而片粒调和也。

吾见诸方部帙浩博,忽遇仓猝,求检至难,比得方讫,疾已不救矣。舌菌证,属心经,多因气郁而生,生于舌上,如菌状,或如木耳,红紫色。

儿变蒸时若有寒加之,即寒热交争,腰腹夭纠,啼不止者,熨之则愈也。热多,渴者,去之,加天花粉二两。

Leave a Reply